Visuel kommunikation styrker i meget høj grad udviklingen af børns sprog hos de børn, der ikke følger en ellers aldersvarende udviklingsprogression i evnen til at lære at tale. Dette er Byhaveskolens erfaringer i de 40 år skolen har fungeret som specialskole og videncenter for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Der endvidere en lang række evidensbaserede studier der direkte konkluderer denne antagelse. Visuel kommunikation giver derfor mulighed for sprog til alle.

De elever, som ved skolestart ikke har udviklet tilstrækkeligt talesprog, ønsker Byhaveskolen at kunne give et særligt tilbud hvor der motiveres for, at lære tegn og udvikle evnen til at kommunikere.

Det er kendt, at tegn rent motorisk og neurologisk, er lettere at indlære end talesproget. Selv få tegn på egne præmisser, vil give eleven et bedre mulighed for at være med til at sætte dagsordenen for kommunikation, dette ved:

  • tttAt kunne tale om personer, der ikke er til stede
  • At kunne tale om oplevelser, der ikke sker her og nu
  • At kunne give udtryk for egne og andres følelser

 

Vi arbejder ud fra en evidensorientering om, at tegn ikke forsinker eller bremser en talesproglig udvikling. Tværtimod, visuel baseret kommunikation understøtter begrebsudviklingen, og tegnene vil forsvinde i takt med at eleven udvikler talesproglige kompetencer.

Det kræver intet kendskab til visuel kommunikation eller tegn til tale at deltage i vores kurser. Men kurserne bygger naturligt oven på hinanden, så vi anbefaler altid, at man starter med trin 1 og så arbejder derfra.