Velkommen til Byhaveskolens Videncenter
Praktiske redskaber til specialundervisning i folkeskolen
aktuelle kurser OM VIDENCENTER

Byhaveskolens Videncenter og kursusportal

Byhaveskolens fornemste opgave er at hjælpe hvert enkelt barn til at blive så dygtig og velfungerende som overhovedet muligt.

På Byhaveskolen har lærere og pædagoger erfaring for, at flere end 6 ud 10 elever knækker læsekoden. Det er langt flere end for blot få år siden, og det skyldes ikke mindst udviklingsarbejdet med lydbilledlæsning og tegnediktat, som har vakt opsigt i vide kredse. De veludviklede indlæringsmetoder bliver også brugt i musikundervisningen, som giver børnene et tredje sprog og styrker det selvværd og samspil, som også giver positiv effekt i andre timer.

Kurser

For at samle viden og brede den ud har vi åbnet Byhaveskolens videncenter som har til opgave at samle materialer, statistik og evidens på de metoder, vi bruger. Oveni bliver der kontinuerligt videreudviklet på alle teknikker. Men for at det skal give mening at fortsætte arbejdet, så skal den viden, der er opbygget i det daglige arbejde med eleverne, udbredes til resten af landet. Der vil løbende her på siden blive oprettet kurser i tegnediktat, lydbilledlæsning, visuel kommunikation og vores sidste nye kursus i Neurosekventiel Kompetenceudvikling.

byhaveskolen

Byhaveskolen

Tag et kig i kalenderen og se om der eventuelt skulle være et kursus eller noget materiale, som kunne have din interesse.