Viden og erfaring er eftertragtet

Byhaveskolen har gennem de seneste ca. 8 - 10 år opbygget et Videnscenter for specialundervisning, læring og metodeudvikling

Videnscentret er primært etableret til gavn for kerneydelsen:

  • At drive specialundervisning for elever med særlige behov fra Svendborg kommune, Fåborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune og andre kommuner, der måtte ønske at benytte dette tilbud.

Videnscentret arbejder med metodeudvikling og videreudvikling bl.a. indenfor følgende felter:

  • Lydbilledlæsning
  • Tegnediktat og skriftlig opmærksomhed
  • Aktiv Læring
  • Visuel Kommunikation

Videnscentret afholder interne kurser og udbyder endvidere kurser i de metoder, der er udviklet eller videreudviklet på stedet.

Kurserne har ofte deltagere fra hele landet.

Videnscentret modtager besøg, i et vist omfang, for at vise skolens undervisning, struktur og praksis – kombineret med observation og supervision i almenskolen.

Dette anses af Byhaveskolen for at være en meget væsentlig opgave set i inklusionsøjemed.

Byhaveskolen ser Videnscentret som stærkt medvirkende til et højt fagligt niveau på skolen.

Det medvirker til en stærk tradition for praksisforskning, udvikling og evaluering af metoder.

Det betyder endvidere, at personalet tilknyttet Videnscentret er meget motiveret for kompetenceudvikling.