Visuel kommunikation - et sprog til alle

I lighed med andre specialskoler, benytter Byhaveskolen også Visuel Kommunikation, hvor tegnstøttet dansk hjælper kommunikationen mellem elev og lærer og mellem elev og elev

Tegnstøttet dansk er ikke at forveksle med tegnsprog. Tegnstøttet dansk handler om at bruge sine arme og fagter til at understrege det, man gerne vil sige. Formålet er at hjælpe de elever, som ved skolestart ikke har et talesprog, der er tilstrækkelig udviklet. Tegnene er med til at fremme forståelsen for det sproglige og give eleverne en mulighed for at kommunikere bedre med omgivelserne, indtil talesproget er forståeligt.

Visuel Kommunikation er baseret på idégrundlaget, at det giver mulighed for SPROG TIL ALLE.

Det er kendt, at tegn rent motorisk er lettere at indlære end talesproget.

Selv få tegn, som man selv vælger, vil give eleven bedre mulighed for at være med til at sætte dagsordenen for kommunikationen:

  • at kunne tale om personer, der ikke er til stede
  • at kunne tale om oplevelser, der ikke sker her og nu
  • at kunne give udtryk for egne og andres følelser

Vi arbejder ud fra en sikker viden om, at tegn ikke forsinker eller bremser en talesproglig udvikling.

Tværtimod.

Visuel Kommunikation understøtter begrebsudviklingen, og tegnene vil forsvinde i takt med, at eleven udvikler sine evner til at tale.