Systematik og fokus skaber resultater

Tegnediktat og skriftlig opmærksomhed er indført af to lærere på Byhaveskolen, Ene Kissov og Mette Vestergaard. De har været stærkt inspireret af den amerikanske psykolog og kunstlærer Mona Brookes bog ”Tegn med børn”, og de har over et årti udviklet metoden målrettet til børn med særlige indlæringsvanskeligheder.

Fundamentet i Mona Brooks tegnelære er fem formfamilier: Cirkel, ret linje, krum linje, vinkel og punkt. Alt hvad du ser, kan brydes ned i delelementer, som kan placeres i en af de fem formfamilier, og det gør det muligt at tegne – og at skrive.

Metoden benyttes fra 0. klasse til 6.-7.- klasse, i alle fag, eller der, hvor eleverne har behov for at arbejde med den rettede opmærksomhed.

Målet er, at eleverne udvikler bevidst rettet opmærksomhed, så de bliver bevidste om, hvad de lærer og hvordan de lærer. Eleverne sidder med front mod læreren og får rettet opmærksomheden ind på at analysere fx en tegning, at benævne den enkelte detaljes formfamilie, at gengive de samme former og anlægge strategier for, hvordan de selv laver tegningen eller skriver bogstaverne, når læreren ikke dikterer hele processen.

En meget vigtig del af tegnediktat og skriftlig opmærksomhed er niveaudeling. Børn med særlige indlæringsvanskeligheder kan kun fokusere på én dimension ad gangen, og hvert skridt skal overindlæres med flere typer af gentagelser, før det sidder fast. Eleverne arbejder i udviklingszoner og skifter hold og zone efterhånden som de mestrer udfordringerne. Lærerne, der har udviklet dette koncept, tror, man, ved at bruge metoden Tegnediktat / skriftlig opmærksomhed og niveaudeling af elever i hjemgrupper og faglige arbejdsgrupper, kan medvirke til en bedre og hurtigere indlæring af de basale færdigheder:

  • Rettet opmærksomhed
  • Knække læsekoden
  • Afkodning af skriftsprog

Metoden tilbyder også en effektiv ramme for undervisning i skolens øvrige fag. Metoden kan hjælpe lærerne med at organisere eleverne, rette elevernes opmærksomhed mod det, der skal foregå, strukturere dagen, rummet, herunder praksisnære ressourcer, undervisningen, således der ikke skal bruges megen tid på at komme i gang når undervisningen starter.

”Hvis vi tvivlede på, om enkelte elever kunne lære det her, så blev vi overbevist om det modsatte, når blot vi fandt den rigtige udviklingszone til dem at starte i”, siger lærer Ene Kissov.

Udviklingen af tegnediktat og skrivetræningen har medvirket til, at langt de fleste elever lærer at skrive, og lærerne på Byhaveskolen har holdt kurser for andre skoler i landet.

En elev der arbejder med tegnediktat i flow

Flow

Motivationen set fra elevernes side, er de flotte produkter, der kommer ud af undervisningen i Tegnediktat / skriftlig opmærksomhed.