Nye muligheder med teknologi, robotter og devices

Elevgruppen på Byhaveskolen spænder vidt, og derfor er der forskellige strategier for, hvordan de digitale medier bliver anvendt, og hvordan den er med til at fremme elevernes læreprocesser

Når vi taler om medialisering, handler det om at bruge moderne teknologi og medieformer som video, lyd, fotos og tekst i forskellige kombinationer. De nye muligheder har udviklet og ændret lærerrollen, og eleverne kan i højere grad selv søge og siden anvende det lærte.

På en specialskole kan computeren, robotter og forskellige programmer være med til at kompensere for elevernes vanskeligheder med at læse og skrive eller social forståelse. Arbejdet med teknologi, billeder og lyd giver dem mulighed for at udtrykke sig i et færdigt produkt, som de kan gemme og dele med andre.

Vores ambition er at blive eksperter til at anvende de nye læringsdimensioner samt anderledes didaktiske overvejelser, som teknologien fører med sig. Vi ser gerne vores videncenter som omdrejningspunkt for udviklingen af moderne teknologiske undervisningsprocesser. Vi samarbejder ligeledes med private udbydere af robotteknologi og prøver hele tiden at være med på nye teknologiske påfund og hjælpemidler, der kan hjælpe det pædagogiske personale i kerneopgaven med eleverne.

Zeno er en humanoid robot og et godt værktøj i arbejdet med særige elevers sociale relationer

Zeno

Robotten Zeno

Zeno er en 56 cm høj, humanoid robot, udviklet af Hanson Robotics. Robotten Zeno benævnes i videnskabelige artikler, YouTube m.m. også som Milo. Zeno har en række menneskelignende træk og i alt 21 frihedsgrader. Den kan gå og bevæge sine arme, håndled og åbne og lukke sine hænder. Robotten Zeno er specielt udviklet med fokus på ansigtsmimik, hvor den har 7 af sine frihedsgrader. Robotten Zeno har en blød ansigtshud og kan bevæge læber, så den kan vise forskellige ansigtsudtryk. Robotten Zeno kan hæve og sænke øjenbryn, åbne og lukke øjnene og bevæge øjnene fra side til side. Desuden kan den bevæge nakken, således at den kan dreje hovedet fra side til side eller op og ned.

Robotten Zeno er udstyret med blandt andet et kamera, 8 mikrofoner, accelerometer, gyroskop, kompas og afstandssensorer til at reagere på omverdenen. Desuden kan robotten Zeno snakke 26 forskellige sprog. Der er forskellige træningssessioner, der kan vælges på forhånd. I hver session er der skrevet de forskellige spørgsmål og svar, som robotten Zeno skal give. Derudover er der mulighed for, at den person, som styrer robotten Zeno, kan skrive små sætninger, som robotten Zeno kan sige.

Læs hele evalueringsrapporten af projektet med Zeno her