Nye muligheder med teknologi, robotter og devices

Elevgruppen på Byhaveskolen spænder vidt, og derfor er der forskellige strategier for, hvordan de digitale medier bliver anvendt, og hvordan den er med til at fremme elevernes læreprocesser

Når vi taler om medialisering, handler det om at bruge moderne teknologi og medieformer som video, lyd, fotos og tekst i forskellige kombinationer. De nye muligheder har udviklet og ændret lærerrollen, og eleverne kan i højere grad selv søge og siden anvende det lærte.

På en specialskole kan computeren, robotter og forskellige programmer være med til at kompensere for elevernes vanskeligheder med at læse og skrive eller social forståelse. Arbejdet med teknologi, billeder og lyd giver dem mulighed for at udtrykke sig i et færdigt produkt, som de kan gemme og dele med andre.

Vores ambition er at blive eksperter til at anvende de nye læringsdimensioner samt anderledes didaktiske overvejelser, som teknologien fører med sig. Vi ser gerne vores videncenter som omdrejningspunkt for udviklingen af moderne teknologiske undervisningsprocesser. Vi samarbejder ligeledes med private udbydere af robotteknologi og prøver hele tiden at være med på nye teknologiske påfund og hjælpemidler, der kan hjælpe det pædagogiske personale i kerneopgaven med eleverne.

Børnene er overraskende hurtige til at bruge det moderne udstyr

Digitale hjælpemidler

I klasser på Byhaveskolen med meget svagt fungerende elever har hver elev en iPad, som følger eleven i skole, fritid og hjem som et effektivt og intuitivt kommunikationshjælpemiddel.

Gennem optagelser af billeder og lyd fra skoledagen eller fritidsoplevelserne kan børnene og de unge bruge iPad´en  til at fortælle om sin hverdag og udvikling. På den måde får børnene selv mulighed for at vælge, hvad skole, forældre og de selv skal tale om. Det giver stadig de voksne omkring barnet mulighed for at kommunikere sammen om såvel praktiske informationer som indlæring og udviklingspotentialer.