Det gælder om at knække den hemmelige kode

For blot få år siden kunne kun hver tiende af eleverne på Byhaveskolen lære at læse. I dag kan flere end seks ud af ti elever læse, inden de går ud af skolen. En af de væsentlige grunde til den store forskel er lydbilledlæsning.

Lydbilledlæsning er opfundet af den amerikanske psykolog og læseforsker Diane McGuiness, og den er bragt til Danmark og tilpasset danske forhold af læsekonsulent Jesper Ege på Byhaveskolen. Lærere og pædagoger på skolen, der bruger metoden i hverdagen, har været med til at videreudvikle den, og i dag er den efterspurgt mange andre steder i landet.

Ideen i lydbilledlæsning er, at børnene skal lære at knække den hemmelige kode mellem tale og skrift. Undervisningen tager udgangspunkt i de lyde, vi siger, når vi taler, i stedet for at starte med alfabetet. Faktisk skal man bare glemme alt om sin ABC i første omgang. Det er alt for svært for børn med særlige indlæringsvanskeligheder både at skulle huske, hvordan bogstaverne ser ud, hvad de hedder og hvordan de lyder afhængigt af hvor de er placeret i et ord.

Lydbilledlæsning kombinerer undervisningen i læsning og stavning, sådan at eleverne først staver ordene og derefter læser dem. På den måde finder langt de fleste ud af at knække koden, og derfra gælder det om at bygge langsomt op fra grunden. Selv de mest urolige bliver efter nogle måneder klar til at arbejde systematisk med udforskningen af læsningens forunderlige verden.

Udviklingen af metoden har sikret et omfangsrigt materiale, og Hanne Helbo og Katrina Gaard giver løbende undervisning til lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere også udenfor Byhaveskolen.