Alle lærer i udviklingszoner

Er en dynamisk metode, som virker til elever med en langsom læringstakt.

Filosofien bag Aktiv Læring er:

 • alle kan lære
 • alle lærer gennem egen aktivitet
 • alle lærer gennem de samme udviklingstrin

Aktiv Læring begynder altid med at udrede eleven via Funktionsskemaet, således læreren og pædagogen er klar over, hvilket udviklingstrin eller nærmeste udviklingszone eleven er i, og hvor eleven skal hen.

På baggrund af denne udredning tilrettelægger læreren forskellige læringsmiljøer tilpasset den enkelte elev.

Dette sker på baggrund af lærerens store faglige viden, observationer og vurderinger af, hvad eleven måtte være i stand til.

Læreren tilrettelægger således et læringsmiljø, hvor eleven har mulighed for:

 • at udforske, eksperimentere og undersøge
 • at kategorisere sine erfaringer og lagre disse i hukommelsen
 • at bruge egne færdigheder og råde over egen krop
 • at have nogen at dele oplevelserne med

Byhaveskolen har benyttet Aktiv læring gennem flere år.

Skolen har købt de dynamiske hjælpemidler, der skal til, for at eleven udvikler forskellige kompetencer.

Målet med Aktiv læring er:

 • at eleven bliver så selvstændig og selvhjulpen som muligt
 • at eleven får mulighed for aktiv medbestemmelse
 • at eleven bliver hjulpet til at udvikle en identitet
 • at eleven får mulighed for at opnå livskvalitet

Positionsbordet

Positionsbordet

Positionsbordet, der er medvirkende til, at eleven bl.a. udvikler retning, får mulighed for at samle og sortere, sammenligne etc.

Hopsadragten

Hopsadragten

Hopsadragten, giver mulighed for at bevæge sig på forskelligt stimulerende underlag.

Det lille rum

Det lille rum

Det lille rum, som giver mulighed for rumforståelse og -opfattelse.