Hjælpen er klar hvis det kniber med sproget

Alle elever bliver observeret fra starten, og forældre og fagpersoner kan via klasselæreren indstille en elev til en logopædisk undersøgelse, og ligger der ikke en rapport bliver de nødvendige tests gennemført

Alle nye 0. klasses elever bliver observeret i klassen i løbet af de første måneder efter skolestart. Denne observation, samt en evt. foreliggende tale-hørepædagogisk rapport, danner baggrund for en indstilling til undervisning. Hvis en rapport ikke foreligger, vil logopæden udarbejde en sådan indenfor det første halve år efter skolestart.

Visitation af elever kan desuden foregå ved at kontaktlærer, kontaktpædagog, ergo- eller fysioterapeut eller forældre – gennem klasselæreren, laver en indstilling til talepædagogisk bistand. Der vil derefter blive foretaget de nødvendige samtaler, tests og screeninger.

Logopædisk undersøgelse

Når en elev henvises til talepædagogisk undervisning, foretages en logopædisk undersøgelse. Denne undersøgelse kan bl.a. indeholde tests vedrørende barnets fonologiske (udtale) udvikling, udviklingen indenfor ordbrug, grammatik og sætningsopbygning samt udviklingen indenfor sprogforståelsesområdet.

Efter diverse tests er foretaget, udfærdiges en rapport, der beskriver de forskellige tests og resultaterne af disse. Denne rapport deles med forældrene og barnets klasselærer og kontaktpædagog.

Hvis undersøgelsen indikerer, at der er behov for talepædagogisk bistand, iværksættes dette. Det drejer sig fortrinsvist om elever, hvis ekspressive udvikling ligger markant lavere end den impressive del, eller hvor der er en rimelig forventning om, at eleven vil have gavn af logopædisk undervisning.

Logopædisk undervisning

Undervisningen vil tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Undervisningen kan foregå ved at logopæden tager den enkelte elev ud af klassen til enkeltundervisning eller 2-3 børn sammen i en sproggruppe. Noget af undervisningen foregår ved, at logopæden tilrettelægger et forløb af sprogstimulerende aktiviteter for den enkelte klasselærer. Logopæden fungerer desuden som vejleder/rådgiver til klasselæreren og andre nære voksenpersoner.

Evaluering

En gang om året foretages en evaluering af de implicerede elevers tale- sproglige udvikling, og evt. behov for videre logopædisk bistand afdækkes.