Funktionsklasser sikrer ekspertise

"Lige børn lærer bedst" kan siges at være grundfilosofien bag funktionsklasserne

Mange elever på Byhaveskolen har størst gavn af at være i klasse med andre, som har lignende indlæringsudfordringer. Derfor bliver eleverne primært inddelt efter funktionsniveau. Styrken i dette er, at det giver lærere og pædagoger mulighed for at oparbejde en ekspertise på feltet, som jo netop er med til at styrke eleverne.

De særlige funktionsklasser på Byhaveskolen er:

AL

(Aktiv Læring. Teamet er for elever, med et niveau, under 0. klasse. Der foregår en tilrettelagt undervisning med udgangspunkt i Funktionsskemaet)

VK

(Visuel kommunikation. Teamet er for elever, med store kommunikationsproblematikker, som man primært afhjælper via tegnstøttet dansk)

Autistklassen

(Gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autisme-spektret. Pædagogikken er baseret på Teacch pædagogik, hvor man fokuserer på: genkendelighed, struktur og forudsigelighed.)

AKT

(Socio-emotionelle vanskeligheder. Teamet er for elever, der har brug for en skoledag med struktur, regler og hjælpe-”stilladser”).