Funktionsklasser sikrer ekspertise

"Lige børn lærer bedst" kan siges at være grundfilosofien bag funktionsklasserne

Mange elever på Byhaveskolen har størst gavn af at være i klasse med andre, som har lignende indlæringsudfordringer. Derfor bliver eleverne primært inddelt efter funktionsniveau. Styrken i dette er, at det giver lærere og pædagoger mulighed for at oparbejde en ekspertise på feltet, som jo netop er med til at styrke eleverne.

De særlige funktionsklasser på Byhaveskolen er:

Visuel Kommunikation (VK)
Klassen er for elever med store kommunikationsudfordringer, som man primært afhjælper via tegnstøttet dansk.

Aktiv Læring (AL)
Klassen er for elever med et niveau under 0. klasse. Der foregår en tilrettelagt undervisning med udgangspunkt i Funktionsskemaet.

VK/AL fungerer som én klasse med underinddelinger.

Autistklassen (A)
Klassen er for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autisme-spektret. Pædagogikken er baseret på TEACCH pædagogik, hvor man fokuserer på genkendelighed, struktur og forudsigelighed.

Adfærd Kontakt Trivsel (AKT)
Klassen er for elever med en særlig udfordring omkring Socio-emotionelle vanskeligheder, og som har brug for en skoledag med struktur, regler og hjælpe-”stilladser”.