Udgangspunktet er den enkelte elev

Klasserne på Byhaveskolen er sammensat ikke kun ud fra alder, men også ud fra en funktionsvurdering.

Alle elever bliver visiteret til Byhaveskolen via PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i hjemkommunen)

Byhaveskolen er bygget op med to spor:

A. Det aldersopdelte spor
B. Funktionsklasserne.

For alle i funktionsklasserne gælder det, at eleverne støttes i at lære gennem udviklingszonerne, så de så hurtigt det kan lade sig gøre, kan komme over i det aldersopdelte spor, hvis det tjener dem bedst. Målet er, at hvert enkelt elev bliver så dygtig og kompetent, som han/hun kan blive.

Nogle elever bliver dog gående i funktionsklasserne i hele deres forløb på Byhaveskolen, for det efter en samlet vurdering vil sikre dem de bedste muligheder for at lære og udvikle sig mest muligt.

Placeringen tages løbende op til vurdering.