Udgangspunktet er den enkelte elev

114 elever går på Byhaveskolen i skoleåret 2017-2018. Klasserne er sammensat ud fra elevernes behov og evner

Alle elever bliver visiteret til Byhaveskolen via PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i hjemkommunen)

Byhaveskolen er bygget op med to spor:

A. Det aldersopdelte spor
B. Funktionsklasserne.

For alle i funktionsklasserne gælder det, at eleverne støttes i at vokse op gennem udviklingszonerne, så de så hurtigt det kan lade sig gøre, kan kommer over i det aldersopdelte spor, hvis det tjener dem bedst. Målet er at støtte hvert enkelt barn bedst muligt i at kunne mestre en hverdag, der er så tæt på den verden, eleven skal ud i efter endt skolegang.

Nogle elever bliver dog gående i funktionsklasserne i hele deres forløb på Byhaveskolen, for det efter en samlet vurdering vil sikre dem de bedste muligheder for at lære og udvikle sig mest muligt.

Placeringen tages løbende op til vurdering.