Et specialpædagogisk fritidstilbud

SFO og klub sikrer en sammenhængende og tryg hverdag for elever på Byhaveskolen

De børn der bliver visiteret til Byhaveskolen har også mulighed for at få en plads i SFO’en.  Kun børn og unge, der går på Byhaveskolen kan få plads, og visitationsgrundlaget er vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder i lighed med de visitationskriterier, der ligger for Byhaveskolen.

Der er SFO for børn i 0.-3. klasse og klub for de unge i 4.-10. klasse.

Vi indgår i et tæt samarbejde med skolen omkring børnene. Vi udarbejder udviklingsbeskrivelser og handleplaner på hvert enkelt barn, som er fundamentet for den måde hvorpå vi løbende støtter barnet eller den unge i sin udvikling.

Pædagogisk arbejder vi helhedsorienteret med et særligt fokus på sammenhæng mellem skole og fritid. De løbende temaer og aktiviteter, der bliver arbejdet med i skolen, afspejler også hverdagen i SFO, så børnene og de unge oplever en rød tråd i hverdagen.

Vi skubber kærligt på, så børnene selv danner relationer, og vi sørger for meningsfulde fritidsaktiviteter med et læringsperspektiv. Det sker dels på SFO’ens område, men vi er også ofte “ude i samfundet” for at købe ind sammen til vores aktiviteter, på tur i naturen eller til forskellige kulturelle aktiviteter.

Efterhånden som de unge selv har ønsker og ideer til aktiviteter, får de naturligvis medindflydelse på, hvad vi foretager os. Formålet er jo både udvikling, oplevelser og socialt samvær.

Du kan læse mere om SFO’ens mål og indhold i dokumentet herunder.

 

Download fil

Mål-og-indholdsbeskrivelse-SFO(17,31 KB)