Om Byhaveskolen

Byhaveskolen er først og fremmest en folkeskole – men også en specialskole.

Her går i øjeblikket 110 børn, som alle har generelle indlæringsvanskeligheder af vidtgående karakter samt for nogles vedkommende også fysiske handicaps. Ingen går her uden henvisning fra pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) på grund af et særligt behov for den specielle hjælp og det ekstra fokus, som Byhaveskolens team af specialuddannede lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og øvrige specialister kan give.

Hvert enkelt barn, som bliver henvist til Byhaveskolen, bliver nøje betragtet og vurderet af teamet af fastansatte specialister og eksterne konsulenter. På den måde sikrer skolen, at alle kommer i gang på det helt rigtige niveau for at sikre den bedst mulige udvikling.

Skolen har et integreret fritidstilbud – SFO for 0.-3. klasse og juniorklub for 4.-10. klasse. Her er der åbent fra kl. 6.30-8.10 og igen fra skolen slutter til kl. 16.15 på alle skoledage. Samt fra kl. 8.00-16.00 i skoleferier. Helheden i hverdagen bliver sikret i et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere og pædagogmedhjælpere.

Individuelle hensyn til hvert barn

Byhaveskolens fornemste opgave er at hjælpe hvert enkelt barn til at blive så dygtig og velfungerende som overhovedet muligt.

Alle bliver udfordret præcis på det niveau, de befinder sig på, og skolens ansatte arbejder i tæt dialog med forældre, plejeforældre og andre professionelle omkring barnet. Målet er, at alle elever oplever en tryg, lærende og sammenhængende hverdag.
På Byhaveskolen har lærere og pædagoger erfaring med, at flere end 6 ud af 10 elever knækker læsekoden. Det er langt flere end for blot få år siden, og det skyldes ikke mindst udviklingsarbejdet inden for læsning. Byhaveskolen anvender en række evidensorienterede læringsmetoder, både i folkeskolens almindelige fag, men også i områder der relaterer sig til elevernes individuelle læringsforudsætninger.

 

Byhaveskolen er en specialskole under folkeskoleloven.

Målgruppe

Elevmålgruppen til Byhaveskolen er børn primært fra Svendborg Kommune, men også fra Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner. Alle børn har generelle udviklingsforsinkelser af vidtgående karakter. Eleverne visiteres gennem det lokale PPR.