Musik er idræt for hjernen

Vi prioriterer musikundervisningen højt på skolen og har det obligatorisk i alle klasser to lektioner om ugen.

Lige fra indskolingen og hele vejen op, arbejder vi meget med rytmer. Det starter ud i indskolingen, hvor eleverne en gang om ugen har musik med en musiklærer fra Svendborg musikskole og dermed bliver professionelt introduceret til musikkens mange effekter.

Det gode ved musikundervisning er, at alle kan være med ud fra de forudsætninger, de har. Fx i stomp kan alle være med, og når hele klassen svinger sammen, føler de sig som en enhed.

Der foregår en systematisk indlæring af rytmer, sang og samspil op gennem hele skoletiden, og derfor er der også mange gode kandidater til skolens band, som er for udvalgte elever på 7.-10. årgang.

Vi tænker musik som et ekstra sprog. Et universelt sprog, de unge kan bruge uanset hvor de kommer hen. Hvis de kan spille, vil de altid kunne være sammen i fællesskaber om sang og musik.

Hvert år arrangerer Byhaveskolen selv en festival for de øvrige specialskoler på Fyn. Byhavefestivalen er et stort hit og Bands fra alle specialskolerne spiller for hinanden. Der er boder og aktiviteter på pladsen, og den dag er en fest for alle på Byhaveskolen.

Musikundervisningen er med til at træne fokusering, koncentration og sprog. Gradvist bliver eleverne trænet ved, at alle i starten sidder på række med øjne og ører vendt mod læreren, så han eller hun kan have direkte kontakt med hver enkelt. Senere skal kunne sidde i rundkreds eller gøre nogle forskelligt og alligevel være koncentreret om musikken.

Filosofien bag musikundervisningen matcher meget tankerne i tegnediktat og lydbilledlæsning, så alle elementerne spiller sammen.