Olfert & G-strengene

Skolens band, Olfert og G-strengene, består af elever fra 7. til 10. årgang, som får to ekstra lektioner om ugen til at øve samspil. Bandets medlemmer er udvalgt af musiklærerne Zita Langelund og Steffen Davidsen, ud fra elevernes potentiale for at rykke musikalsk og evne til at kunne fungere i en gruppe.

”Når vi udvælger nye til skolebandet, kigger vi på om børnene kan holde en rytme, kan de synge rent, kan de spille et instrument eller kan de lære det. Og kan de begå sig i en gruppe med 8-12 elever, så det fungerer uden, at Zita og jeg skal bruge for meget tid på adfærd eller andre ting end musikken.” forklarer Steffen Davidsen.

Bandmedlemmerne er en slags forbilleder, uden at de skal opføre sig som idoler. Alle skal kunne se, at hvis man vil have en chance for at komme med i bandet, må man øve sig og være fokuseret. Og her er det ok at have noget at hævde sig på.

Bandet optræder jævnligt på skolen men tager også ud at optræde til festivaler og på andre skoler. Det gælder bl.a. til Blå Gård festivalen i Svendborg og den årlige festival på Brangstrup.

Når det er muligt, er der en vis forældreinvolvering, men det betyder allermest for børnene, når blot forældrene kommer og hører dem spille på skolen eller ude på en festival.

Det kræver mod at gribe mikrofonen

Stomp for alle

Stomp bliver brugt meget lige fra starten af skoletiden, fordi alle kan være med. Det at bruge sin rytmesans styrker koncentration, opmærksomhed og hukommelse, og når de skaber god lyd sammen, styrker det fællesskabet.

De lærer at vente og give plads for hinanden, og efterhånden lærer de også at turde stille sig frem og synge i mikrofon. Når de først har overskredet den grænse at tale eller synge i mikrofon, så tør de også en hel masse andre ting. Og det giver positiv afsmitning til andre fag, for det styrker selvværd, indlæringsevne og kreativ tænkning.

har været på Byhaveskolen siden 1999 på mellemgruppen 4.-6. klasse. Underviser i de fleste fag og leder desuden skolens band, ”Olfert og G-strengene” sammen med Zita Langelund.