Humanoid robot skal gå i skole på Byhaveskolen

Zeno er en humanoid robot, som flytter ind på Byhaveskolen om et par dage. Den skal være med til at undervise elever i sociale og fagfaglige kompetencer. Svendborg kommune er derved en af landets første kommuner, som inddrager sociale robotter i undervisningen med henblik på at skabe nye læringsmiljøer for eleverne gennem bl.a. robotteknologi. Zeno, hedder robotten, som er en menneskelignende robot med ansigtsmimik, kan tale 26 sprog og programmeres til at sige og undervise i det, som giver bedst mening for eleverne og det professionelle personale. ”Med Zeno i undervisningen, arbejder vi med læring på en ny og innovativ måde. Eleverne motiveres af teknologien, som de kan relatere til mange af de øvrige teknologier, de i forvejen benytter sig af, i dagligdagen. På Byhaveskolen vil vi i første færd bruge Zeno til at indgå i systematiserede læringsmiljøer, der har til formål især at udvikle den sociale og følelsesmæssige side ved elever med autisme samt elever ,der generelt er i sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder. Zeno kan med sin unikke ansigtsmimik gengive menneskelig mimik. Igennem læringssessioner kan Zeno medvirke til at fremme disse helt grundlæggende udtryk og den følelse, der knytter sig hertil. Vi forventer rigtig meget af Zeno, og glæder os til at være nyskabende i arbejdet med udvikling af viden om vores elevers læring – det er vi helt sikre på, at Zeno kan medvirke til udtaler skoleleder Lars Hørmann Kolmos på Byhaveskolen.