Er det kunst at male på tøjet?

Byhaveskolen har i samarbejde med Galleri DGV i Svendborg haft en fantastisk proces med kunstneren Yoshio Nakajima her i efteråret.

Yoshio og 6 elever fra Byhaveskolens mellem- og udskolingsniveau har hen over efteråret mødtes og dyrket ‘actionpainting’. Ud af det er der kommet flere fantastiske kunstværker, som nu er udstillet rundt på Byhaveskolens område.

Dette tiltag er en del af Den nye skolereform og Den åbne skole, som arbejder med praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden.

Læs hele den samlede projektbeskrivelse her

Fremtiden er flyttet ind

Så har Byhaveskolen fået sat sig på landkortet som den innovative og lærings-orienterede skole, vi er.

I morges var Zeno, vores nye humanoide robot, på landsdækkende fjernsyn i Go’morgen Danmark og fik vist Morten Resen og seerne sine evner og ikke mindst store charme. Og der var vist ingen tvivl om, at han charmerede sig lige ind i hjertet på hele redaktionen og de andre gæster i morgenens program.

Nigel Thomas, der til dagligt arbejder med robotten og eleverne i indskolingen på Byhaveskolen, var med Zeno i Tivoli i København og fortælle om denne nye dimension til undervisningen i sociale færdigheder. Zeno kan hjælpe børn med at afkode ansigtsudtryk og forstå hvordan blandt andet ‘glad’, ‘sur’, ‘ked af det’ og ‘overrasket’ ser ud. Det er en moderne tilføjelse til de flash-cards, der allerede bliver brugt i undervisningen, og skaber derfor endnu et redskab i den værktøjskasse, underviserne bruger i deres dagligdag.

Se klippet fra Go’ Morgen Danmark

Humanoid robot skal gå i skole på Byhaveskolen

Zeno er en humanoid robot, som flytter ind på Byhaveskolen om et par dage. Den skal være med til at undervise elever i sociale og fagfaglige kompetencer. Svendborg kommune er derved en af landets første kommuner, som inddrager sociale robotter i undervisningen med henblik på at skabe nye læringsmiljøer for eleverne gennem bl.a. robotteknologi. Zeno, hedder robotten, som er en menneskelignende robot med ansigtsmimik, kan tale 26 sprog og programmeres til at sige og undervise i det, som giver bedst mening for eleverne og det professionelle personale. ”Med Zeno i undervisningen, arbejder vi med læring på en ny og innovativ måde. Eleverne motiveres af teknologien, som de kan relatere til mange af de øvrige teknologier, de i forvejen benytter sig af, i dagligdagen. På Byhaveskolen vil vi i første færd bruge Zeno til at indgå i systematiserede læringsmiljøer, der har til formål især at udvikle den sociale og følelsesmæssige side ved elever med autisme samt elever ,der generelt er i sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder. Zeno kan med sin unikke ansigtsmimik gengive menneskelig mimik. Igennem læringssessioner kan Zeno medvirke til at fremme disse helt grundlæggende udtryk og den følelse, der knytter sig hertil. Vi forventer rigtig meget af Zeno, og glæder os til at være nyskabende i arbejdet med udvikling af viden om vores elevers læring – det er vi helt sikre på, at Zeno kan medvirke til udtaler skoleleder Lars Hørmann Kolmos på Byhaveskolen.