Aktiv Læring som et redskab i Fælles Mål

DSC00249Magasinet Folkeskolen har for lige udgivet en artikel om Byhaveskolen og vores tilgang til Fælles Mål. Det understøttes af vores meget lovende praksis, kaldet Aktiv Læring.

Aktiv Læring tager udgangspunkt i, at den enkelte elev er unik og rummer et udviklingspotentiale, og at det er lærerne og pædagogernes opgave at skabe rammer for denne udvikling. Læring og udvikling finder sted i en proces, hvor den enkelte elev lærer af egen erfaring, og i relation og samspil med andre mennesker.

Du kan læse hele artiklen her.

Elevrådet tager pulsen på demokratiet

Det er ikke længe siden at vores Borgmester Lars Erik Hornemann samt Kommunaldirektør Erik Meldgaard Bendorf var på de samme kanter. Her var ærindet den ny politiskole, der skal placeres i provinsen, og ved de nævnte var ønsket om en placering af denne ved Svendborg. Men mindst lige så vigtigt et ærinde havde elevrådet ved Byhaveskolen den 13. maj 2016, hvor de var på besøg i demokratiets højborg. Nu skulle temperaturen tages på demokratiet – og det på Christiansborg. Som afslutning på elevrådets møderække for dette skoleår var skoleleder Lars Kolmos og elevrådslærer Lone Jacobsen med skolens elevråd på en dagstur til Folketinget. Vi havde fornøjelsen af en rundvisning ved Venstres sundhedsordfører og medlem af Folketinget, Jane Heitmann. Jane førte os rundt i Christiansborgs flotte indre, og vi fik en grundig indføring i den historiske bygning lige fra det danske demokratiets vugge, med Grundloven, over til et aktuelt møde i Folketinget. Her var dagsordenen blandt andet de kommunale omprioriteringsbidrag. En dagsorden som både vores Borgmester samt Kommunaldirektør nok havde en eller flere relevante kommentarer til. Vi nøjedes dog med tilskuerpladserne, og lyttede stille med, for man skal både sidde ned og være helt stille som tilskuer til en debat i Folketinget. Netop denne dag var formanden for folketinget, Fru Pia Kjærsgaard, ikke på sin post, hvorfor Jane mente, at vi godt stående kunne tage et gruppebillede. Havde Fru Pia været der, var det nok ikke gået. For “Pia er lidt skrap”, berettede Jane Heitmann.

Afslutningsvis var vi en tur i Snapstinget. Der var bestilt sandwiches, nogle lækre og meget sunde af slagsen. De kunne uden tvivl klare et servicetjek fra Svendborgs kommunale sundhedspolitik. Politik, demokrati, indflydelse og medbestemmelse var helt centrale temaer på denne spændende tur til vores hovedstad. Oplevelsen fra turen var tydeligt indprentet ved alle vores elevrådsrepræsentanter på hjemturen mod Byhaveskolen. Demokratiet er vigtigt, og vi både kan og skal bidrage med vores stemme, og det uanset om det er i vores elevråd, eller på Christiansborg. At være elev på Byhaveskolen i Svendborg gør faktisk en forskel!

Se videoen fra dagen her

Jeg går også til sport!

Byhaveskolen er med i et pilotprojekt med SG-huset på Ryttervej, der skal give incitament for eleverne på skolen til at komme ud i foreningslivet.

Christian Steffensen, der er initiativtager til projektet, og far til en elev her på skolen, vil forsøge at skabe en bro mellem fritidslivet og skolelivet, så det ikke bliver en yderligere belastning for de udfordrede elever, at skulle ud og være social og lave aktiviteter. Derfor arbejder Byhaveskolen nu sammen med SG-huset om at skabe et kendskab til idrætscentret, så børnene forhåbentligt fremadrettet gerne vil besøge det yderligere og kan finde ud af hvilke sportsgrene, der måske kunne interesserer dem. Hele projektet er støttet af Spar Nord Fonden

Du kan læse mere om projektet på forsiden af Fyns Amts Avis onsdag d. 11. maj eller via linket her